Speciallæger

Vi har forskellige speciallæger i Lægehuset, som vi benytter, hvis vi skønner, at der er brug for en second opinion.

• 2 Hjertelæger
• 2 Psykiatere